E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 6,16 TL
1 € = 6,97 TL
293985 Ziyaretçi

Haberler

Tüm Haberler

Türkçe Kursu

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu  Yüksek Kariyer Language Education Center  Türkçe Kurs programı

LANGUAGE TEACHING IN THE TURKISH DEPARTMENT

As in all the other departments of Yüksek Kariyer, the total method as a kind of eclectic method that we apply in the Turkish department’s teaching activities has been proven through out the world, to be competent and valid.
The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills, which are the listening comprehension, reading comprehension,oral and written expression, without neglecting the grammar. In this way we ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language, grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking. We closely monitor the world developments in the language teaching area and the newest and most advanced methods are examined and adapted to the teaching of Turkish.
Türk tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe,  bugün geniş bir coğrafyada 200.000 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir.
Türk Tarihsel akışı içerisinde birçok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi,  hem bu dille oluşmuş zengin bir kültürün içerisine girmiş olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.
Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursunun amacı; yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil ve anadili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursunun (TÖMER)’ in  amaçları arasındadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Türkçe Dil Kursu Birimi; alanında uzman, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış, en az bir yabancı dil bilen, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan 5-15 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Türkçe kursları, 80 saatlik yoğun kurslar, bir aylık ve saatlik normal kurslar, iki aylık dönemler halinde düzenlenmekte, bu kurslarda Temel Türkçe 1-2 kursunu tamamlayan öğrenciler A1, Temel Türkçe 3-4 kursunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe 1-2 kursunu tamamlayan öğrenciler B1, Orta Türkçe 3-4 kursunu tamamlayan öğrenciler B2,   Yüksek Türkçe 1-2 kursunu tamamlayan öğrenciler ve  Yüksek Türkçe 3-4  kursunu tamamlayan öğrenciler ise  M.E.B. ve Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursu onaylı diploma (C1 ve C2  sertifikası) almaya hak kazanırlar. Herhangi bir ADP (Avrupa Dil Portfolyosu) sertifika düzeyine denk düşmeyen, Temel Türkçe I, Temel Türkçe III, Orta Türkçe I, Orta Türkçe III, Yüksek Türkçe I ve Yüksek Türkçe III kurlarında öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kur yeterlilik belgesi alabilirler.

 Genel Amaçlı Kurslar

Türkçe kursları 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler. Derslerde Yeni HİTİT Türkçe Öğretim Seti 1-2-3 ve bunlara ait çalışma kitapları, cd çalarlar, dilbilgisi dizini olarak kitapları izleyen videokasetleri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. 

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 80saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci ücretsiz kur tekrarı yapmaktadır. Buraya kadar verilen bilgiler ana hatlarıyla özetlenerek aşağıda tablolaştırılmıştır. 

TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZİ (TÖMER)  KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP DENKLİĞİNİ, SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

KURLAR

ORTAK AVRUPA METNİ

SINAV

SERTİFİKA/DİPLOMA

KİTAP

Temel1

A1

Yok

Yok

Yeni Hitit1 1.2.3. Ünite

Temel2

A1

Var

Temel Sertifika

Yeni Hitit1  4.5.6. Ünite

Temel3

A2

Yok

Yok

Yeni Hitit1  7.8.9. Ünite

Temel4

A2

Var

Temel Sertifika

Yeni Hitit1 10.11.12.Ünite

 

Orta1

 

B1

 

Yok

 

Yok

 

Yeni Hitit2  1.2.3. Ünite

Orta2

B1

Var

Orta Sertifika

Yeni Hitit2  4.5.6. Ünite

Orta3

B2

Yok

Yok

Yeni Hitit2  7.8.9. Ünite

Orta4

B2

Var

Orta Sertifika

  Yeni Hitit2  10.11.12. Ünite

 

Yüksek1

 

C1

 

Yok

 

Yok

 

Yeni Hitit3  1.2.3. Ünite

Yüksek2

C1

Var

Yüksek Sertifika

Yeni Hitit3  4.5.6. Ünite

Yüksek3

C2

Yok

Yok

Yeni Hitit3  7.8.9. Ünite

Yüksek4

C2

Var

M.E.B. Diploma

Yeni Hitit3    10.11.12. Ünite

 

Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kur yeterlilik belgesi alabilirler.

M.E.B. Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu’ n dan İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Yabancılar İçin Türkçe,… biliyor ama belgelendiremiyorsanız, Seviye Tespit Sınavlarımıza katılıp ( A1,A2…B1,B2…C1,C2…YETERLİLİK SERTİFİKASI) alarak ispat edebilirsiniz.

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT …. İNGİLİZCE YETERLİLİK SERTİFİKASI

ALMANCA SEVİYE TESPİT…     ALMANCA YETERLİLİK SERTİFİKASI

RUSÇA SEVİYE TESPİT…          RUSÇA YETERLİLİK SERTİFİKASI

ARAPÇA SEVİYE TESPİT…       ARAPÇA YETERLİLİK SERTİFİKASI

TÜRKÇE SEVİYE TESPİT…       TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI (YABANCILAR)

İÇİN ARAYINIZ…………………… 0216 383 77 03………. 0530 645 46 41

TÜRKÇE DİL KURSU , OTURMA İZNİ,  İKAMET İZNİ,  İKAMET TEZKERESİ

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumumuzda Yös Kurslarımıza ve Türkçe Kurslarımıza katılmak için yurt dışından Türkiye’ye gelen/gelecek  öğrencilerimiz, kurslarımıza ön kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından öğrenim vizesi talebinde bulunabilmekte, böylece Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaptıktan sonra bir ay içinde Kurslarımıza kayıt olarak 6 ay – 1 yıllık oturma izni alabilmektedirler. Detaylar için Rehberlik Servisimiz ve Eğitim Danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Fiyat ve Eğitimler için  ARAYINIZ…0216 383 77 03…. 0530 645 46 41

Grup Açılış Saatleri

Kurs Günleri

Kontenjan

Fiyat

10:00 – 13:00

Hafta içi Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta içi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta İçi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

19:00 – 22:00

Hafta içi Akşam

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

10:00 – 13:00

Hafta Sonu Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

 

AORÇ: Dillere ilişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi

 

Temel dil kullanımı

A1Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında – örn. nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi – sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.
 A2Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örn. şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir. 
  
 Bağımsız dil kullanımı
 B1 Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Türkçe' nin konuşulduğu bölgelerde yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumların üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir.
 B2Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir; kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. Anadili Türkçe olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir. 
  
 Yetkin dil kullanımı
 C1Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini spontane ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.
 C2Bu düzeydeki bir kimse, pratik olarak okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru olarak kendini ifade edebilir, karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir.