E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 4,82 TL
1 € = 5,61 TL
292160 Ziyaretçi

Haberler

Tüm Haberler

Turkçe KursuYABANCILAR İÇİN TÜRKÇE
 DİL EĞİTİMİ

(Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)
Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem en az altı seviye ile farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir.
 
Yabancılar için Türkçe Dil eğitimimiz, 8 ( sekiz) kişilik - 15 (onbeş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta, ileri ve yüksek düzeyler halinde eğitmenler verilmekte.

» Başlangıç Düzey : (Temel dil kullanımı)-(A1-A2)

» Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı)-(B1-B2)

» İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı)- (C1-C2)

 

BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2)

 

A1 Seviyesi

 

Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında örneğin nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.

 

A2 Seviyesi

 

Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir.

Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması olacaktır

Başlangıç düzeyin sonunda kurs katılımcısı Türk bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilirsiniz.

ORTA DÜZEY (B1-B2)

B1 Seviyesi

 

Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Türkçenın konuşulduğu bölgelerde yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumların üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir.

 

B2 Seviyesi

 

Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir; kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. Anadili Türkçe olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir.

Genel olarak Orta (B1-B2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiğiniz dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilirsiniz.

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

C1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini spontane ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.

 

C2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, pratik olarak okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru olarak kendini ifade edebilir, karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir.

Genel olarak ileri düzey (C1-C2) sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

İleri düzeyin sonunda yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, çeşitli soru cümleleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilirsiniz. ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi dilinize tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir ve akademik çalışmaları da (okuma, yazma, dinleme ve anlama) yetenekleriyle dili çok yönlü kullanabilirsiniz İstediğiniz bir konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek dü8zeye gelebilirsiniz. Her türlü tartışmaya katılabilirsiniz. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilirsiniz. Bu düzeyde, öğrendiğiniz dili, istediğiniz alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilirsiniz.


YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL KUR EĞİTİMİ

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 Başlangıç

Düzey(4 kur)

(180 saat)

 A1

1.Kur

2.Kur

(90 saat)

Temel dil kullanımı

Bu seviyede katılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2

3.Kur

4.kur

(90 saat)

Basit bilgileri aktarmak

Bu seviyede katılımcılar; kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta

Düzey

 

B

(4 kur)

(180 saat)

B1

5.Kur
6.Kur

(90 saat)

Günlük yaşama hazır

 Bu seviyede katılımcılar; ana dili Türkçe olan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2

7.Kur

8.Kur

(90 saat)

İkna edici konuşma

 

Bu seviyede katılımcılar; herhangi bir konudaki türkçe edebi eser yâda makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri

Düzey

 

C

(4 kur)

(180 saat)

 C1


9.Kur

10.Kur

(90 saat)

Ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Türkçeyi iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2

11.Kur
12.Kur

(90 saat)

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Türkçeyi hiç bir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.


01/06/2016 TARİHTEN İTİBAREN 2016-2017 ÖĞRETİM DÖNEMİ) YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL KURU EĞİTİMİ ÜCRET LİSTESİ

EĞİTİM
SÜRESİ

KUR
 SÜRESİ

SERTİFİKA
TÜRÜ

EĞİTİM ÜCRETİ

PEŞİN  EĞİTİM ÜCRETİ

2

AYLIK

42 SAAT

1 KUR 

Eğitim alır

A1/1 Belge

    490,00 TL

       440,00 TL

4

AYLIK

84 SAAT

2 KUR 

Eğitim alır

A1 Sertifika

     980,00 TL

       850,00 TL

6

AYLIK

126 SAAT

3 KUR

Eğitim alır

A2/1 Belge

  1.470,00 TL

     1.000,00 TL

8

AYLIK

168 SAAT

4 KUR

Eğitim alır 

A2 Sertifika

  1.960,00 TL

    1.250,00 TL

10

AYLIK

210 SAAT

5 KUR

Eğitim alır

B1/1 Belge

  2.450,00 TL

    1.500,00 TL

12

1 YILLIK

252 SAAT

6 KUR
Eğitim alır

Kurum-MEB sınavı sertifika

 B1-C1

  2.940,00 TL

      1.650,00 TL