E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 4,82 TL
1 € = 5,61 TL
292149 Ziyaretçi

Haberler

Tüm Haberler

vize ve ikamet işlemeleri

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM VİZESİ
(TÜRKÇE KURSU) VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 ÖĞRENCİ ( Türkçe kursu ) VİZE İŞLEMLERİ;

Türkiye’ de Türkçe öğrenimi görmek isteyen yabancı öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’ ndan veya diğer Dil kurslarından alınan kabul belgesi  (davet mektubu/akseptans) ile durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim vizesi-dil kursu amaçlı giriş vizeleri dış temsilciliklerimizce verilmektedir.

 Not: “Turkish Language Course (Kariyer TÖMER) ile öğrenci vizesi (1 yıllık) alabilmeniz için Yüksek Kariyer Türkçe Kursumuz’ a başvurarak davet mektubu (akseptans) almanız gerekir ”

 Davet mektubu (akseptans) için belgeler:

  1. Pasaport
  2. 1 adet fotoğraf
  3. Davet mektubu (akseptans) ücreti 100-TL (bu ücret sonradan kayıt yaptıra kişinin ücretinden düşürülür)

 ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre

 İkamet izni çeşitleri

MADDE 30

(1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

a)    Kısa dönem ikamet izni

 MADDE 31

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir

     h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

 (3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

 Türkiye’ ye Turkish Language Course /öğrenim- Türkçe Dil Kursu / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren BİR AY içinde Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’ na kayıt yaptırarak alacakları öğrenci belgesi ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerinden ikame izni için RANDEVU almaları gerekir.

Üniversitelerimizin yaptığı YÖS ( Yabancı Öğrenci Sınavı ) Hazırlık Kurslarımıza Kayıt yaptıranlar da aynı şekilde Türkiye’ de İkamet izni alabilirler.

 Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada;

Önlisans için

2 yıl,

Lisans için

:4 yıl,

Yüksek lisans için

:2 yıl,

Doktora ve uzmanlık için

:4 yıl,

İlkokul, ortaokul ve lise için

:1 yıl,

Türkçe Dil Kursları için

:6 ay – 1 yıl

 Olmak üzere olarak Emniyet Müdürlüğü’ ünce düzenlenmektedir.

Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri 6 aylık veya birer yıllık sürelerle uzatılabilir.

 Emniyet Müdürlüğü’ ne başvuru sırasında istenilen belgeler;

 1. Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’na kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt / kabul belgesi veya eşdeğer bir belge, (öğrenci belgesi)

 2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,

 3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)

 4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname….vb.) belge,

 5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç

 6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

 7. Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi )

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI

 Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;

   Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.

   Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni talepleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir.  

   Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde mahalli emniyet makamlarına müracaat edilerek uzatılmalıdır.

  Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

   İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.

   Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.

   Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir

   Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından emniyet makamlarımıza bildirilmektedir.

   4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.

 İKAMET İZİNLERİNİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR

 Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

 ÖĞRENCİ REFAKATLERİ

Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.

Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.

 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ

Yabancılar İKAMET İzni İçin Genel Sağlık Sigortası

 11 NİSAN  2014  TARİHİ  İTİBARI İLE  YÜRÜRLÜĞE ĞİREN   6458 SAYILI

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE

A ) ikamet alacak öğrenciler için;

Sağlık sigortası işlemleri için; bir vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası alması gerekir. (Önceden ikamet izni/Yabancı Kimlik No varsa gerek yoktur.)  Aldığı vergi kimlik numarası ile Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sağlık sigortası poliçe  fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir.

Not: Yüksek Kariyer Türkçe Kursu; öğrencilerine yardımcı olmak amacı ile bir sigorta acentesi ile anlaşıp indirimli fiyatla sigorta yaptırabilmektedir.

Arayınız 216 383 77 03 veya 530 645 46 41

Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar?

Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda kaldıkları yabancılar için sağlık sigortasının fiyatı kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre çeşitli acentelerde değişiklik göstermekte. Yıllık ortalama fiyatlar 1000 TL - 3000 TL arasında değişmektedir.

Arayınız 216 383 77 03 veya 530 645 46 41