E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 4,82 TL
1 € = 5,61 TL
292159 Ziyaretçi

Haberler

Tüm Haberler

VİZE ve İKAMET İŞLERİYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN 
TÜRKÇE DİL KURSU VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ
 
 TÜRKÇE DİL KURSU VİZE İŞLEMLERİ;
Türkiye’ de Türkçe öğrenimi görmek isteyen yabancı öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’ ndan veya diğer Dil kurslarından alınan kabul belgesi  (davet mektubu/akseptans) ile durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim vizesi-dil kursu amaçlı giriş vizeleri dış temsilciliklerimizce verilmektedir.
 
Not: “Turkish Language Course (Yüksek KariyerTürkçe Dil Kursu) ile öğrenci vizesi  
(1 yıllık) alabilmeniz için Yüksek Kariyer Türkçe Dil  Kursumuz’ a başvurarak davet mektubu (akseptans) almanız gerekir ”
 
Davet mektubu (akseptans) için belgeler:
  1. Pasaport
  2. 1 adet fotoğraf
  3. Davet mektubu (akseptans) ücreti 200-TL (bu ücret sonradan kayıt yaptıran kişinin ücretinden düşürülür)
 ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ
 
11 Nisan 2014 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve uluslararası koruma kanununa göre
 İkamet izni çeşitleri
MADDE 30
(1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:
    a)    Kısa dönem ikamet izni
 MADDE 31
(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir
    h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
 
 (3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.(ikamet izni bitmeden 60 gün içinde başvurması gerekir. çıkış yapmadan )


1. Türkiye’ ye Turkish Language Course /öğrenim- Türkçe Dil Kursu / Education Turkish amaçlı vize alarak gelen tüm yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren BİR AY içinde Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’ na kayıt yaptırarak alacakları öğrenci belgesi ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerinden ikame izni için RANDEVU almaları gerekir.

2.Türkiye'ye Turizm Amaçlı olarak gelen ve ikamet izni almış kişilerinde ikamet izni bitmeden Yüksek kariyer Türkçe Dil Kursu'umuza kayıt yaptırarak bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıllık tekrar ikamet izni alabilmektedir (çıkış-giriş yapmadan)

3. Türkiye'de bir yıllık Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursumuz da 1 yıllık Kayıtlı olan Öğrencilerimiz eğitimlerine Tekarar devam etmeleri halinde ikamet izinleri bitime 60 gün kala yeniden kayıt yaptırıp tekrar bir yıl ikamet izni alabilmektedirler.

 Üniversitelerimizin yaptığı YÖS ( Yabancı Öğrenci Sınavı ) Hazırlık Kurslarımıza Kayıt yaptıranlar da aynı şekilde Türkiye’ de İkamet izni alabilirler.

 
 Öğrenim amaçlı ikamet izinleri ilk aşamada;

Önlisans için

2 yıl,

Lisans için

:4 yıl,

Yüksek lisans için

:2 yıl,

Doktora ve uzmanlık için

:4 yıl,

İlkokul, ortaokul ve lise için

:1 yıl,

Türkçe Dil Kursları için

:1 yıl  + 1 yıl daha


Olmak üzere olarak Emniyet Müdürlüğü’ ünce düzenlenmektedir.
Öğrenimin devam etmesi halinde ikamet izinleri aylık veya birer yıllık sürelerle uzatılabilir.
Emniyet Müdürlüğü’ ne başvuru sırasında istenilen belgeler;
1. Yüksek Kariyer Türkçe Kursu’na kayıt yaptırıp Kurstan alınan kayıt / kabul belgesi veya eşdeğer bir belge, (öğrenci belgesi)
2. Geçerli ve uzun süreli pasaport,
3. Dış temsilciliklerimizden (Büyükelçilik – Konsolosluk) alınan öğrenim vizesi(Süresi önemli değildir. Bir yıl süreli ikamet alabilirsiniz)
4. Türkiye’de öğrenimi süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren (banka hesabı, burs belgesi, taahhütname….vb.) belge,
 5. Her yılın başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli, harç
6. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
7. Genel sağlık sigortası kaydı (özel sigorta acentesi )
 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI
 Ülkemizde eğitim / öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler;
 Dış Temsilciliklerimizden “Öğrenim” amaçlı vize alarak gelmeleri ve geçerli pasaport ya da seyahat belgesi ile ülkemize giriş yapmaları gerekmektedir.
Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni talepleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir.  

Öğrenimleri süresince verilen ikamet izinleri, izin belgesinde belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde mahalli emniyet makamlarına müracaat edilerek uzatılmalıdır.

Öğrenciler her yıl okullarına kayıt yenilediklerini belirten belgeyi ilgili Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
İkamet tezkereleri veya pasaportların kaybolması halinde ilgili makamlara derhal müracaat edilerek 15 gün içinde yenilenmelidir.
Yenilenmediği takdirde vize ve ikamet ihlalinde bulunan yabancı öğrenciler hakkında ihlal edilen süreye paralel olarak 3 ay ilâ 7 yıl arasında ülkeye giriş yasağı getirilmektedir.

 Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir
Herhangi bir okulu kazandığı halde, süresi içerisinde kaydını yaptırmayan yabancı uyruklu öğrencilerin bilgileri okul idaresi tarafından emniyet makamlarımıza bildirilmektedir.
 
4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek Lisans ve üstü seviyeler hariç) çalışmaları yasaktır.
İKAMET İZİNLERİNİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR
Öğrencilerin; Okuldan ilişik kesilmesi, kayıt dondurma, izinli sayılma, tutuklanması veya hükümlü olması, durumlarında “öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilmektedir.

ÖĞRENCİ REFAKATLERİ
Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hamili yabancıların eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir.
Diğer yakınlarına ise, kısa süreli vize veya vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden uzun süreli ziyaret amaçlı vize alarak gelmeleri halinde ise 1 yıla kadar ikamet izni düzenlenmektedir.
ABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ
Yabancılar İKAMET İzni İçin Genel Sağlık Sigortası
11 NİSAN  2014 TARİHİ  İTİBARI İLE YÜRÜRLÜĞE ĞİREN 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE

A ) ikamet alacak öğrenciler için;
Sağlık sigortası işlemleri için; bir vergi dairesine başvurup vergi kimlik numarası alması gerekir. (Önceden ikamet izni/Yabancı Kimlik No varsa gerek yoktur.)  Aldığı vergi kimlik numarası ile Türkiye de kabul görmüş bir sigorta acentesine başvurup özel sağlık sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sağlık sigortası poliçe fiyatları, yaş, cinsiyet ve uyruğa göre farklılık göstermektedir.

Not: Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursu; öğrencilerine yardımcı olmak amacı ile bir sigorta acentesi ile anlaşıp indirimli fiyatla sigorta yaptırmasında yardımcı olacaktır.(Kurumumuz sigorta acentesi değil öğrencilerimze sedece fiyat konusunda yardımcı olacaktır.)

Arayınız 216 383 77 03 veya 530 645 46 41

 Yabancılar İçin Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar?
Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi veya oturum izni almak için yaptırmak zorunda kaldıkları yabancılar için sağlık sigortasının fiyatı kişinin yaşına, ülkesine ve cinsiyetine göre çeşitli acentelerde değişiklik göstermekte. Yıllık ortalama fiyatlar 1000 TL - 3000 TL arasında değişmektedir.
 

kayıt veya bilgi için aşağıdaki formu doldurup göndermeniz gerekir.

Iletisim Formu
*
*
*
*